Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Mô tả vật lý :
258tr : 40tr ảnh. ảnh sơ đồ ; 21cm
Gáy sách :
320.109 597 / H428Đ
Lượt lưu thông :
2
LDR01363cam a2200277 a 4500
00172819
00520180102141101.0
008180102b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786048021405 |d3b
0410#|avie
08204|a320.109 597 |bH428Đ |223
24510|aHỏi đáp về biển, đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam / |cPhạm Văn Linh ... [và những người khác] biên soạn
260##|aH. : |bThông tin và truyền thông , |c2017
300##|a258tr : |b40tr ảnh. ảnh sơ đồ ; |c21cm
500##|aĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương
504##|aPhụ lục tr. : 247 255. - Thư mục tham khảo: tr. 257 - 258
520##|aTrình bày dưới dạng hỏi đáp vị trí, vai trò và tiềm năng của biển, đảo Việt Nam ; các vấn đề liên quan đến các quyền và bảo vệ các quyền của Việt Nam trong Biển Đông ; xây dựng và phát triển các lĩnh vực liên quan đến biển, đảo Việt Nam
650#7|aBiển
650#7|aLãnh thổ
650#7|aSách hỏi đáp
650#7|aĐảo
651#7|aViệt Nam
7000#|aPhạm Văn Linh , |ebiên soạn
852##|bTV.KD |jDV.030544 |tDV.030544
852##|bTV.KM |jMV.054940 |tMV.054940
852##|bTV.KM |jMV.054941 |tMV.054941

Tóm tắt

13% progress

Trình bày dưới dạng hỏi đáp vị trí, vai trò và tiềm năng của biển, đảo Việt Nam ; các vấn đề liên quan đến các quyền và bảo vệ các quyền của Việt Nam trong Biển Đông ; xây dựng và phát triển các lĩnh vực liên quan đến biển, đảo Việt Nam ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.030544 Sẵn có Kho đọc
MV.054940 Sẵn có Kho mượn
MV.054941 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 2 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau