Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
16000
Mô tả vật lý :
143tr ; 19cm
Gáy sách :
293 / A103V
Lượt lưu thông :
0
LDR00551cam a2200193 a 4500
0017284
00520161122205116.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|c16000 |d7b
041##|avie
084##|a293 |bA103V
100##|aNguyễn Minh
245##|aAi vào địa ngục |cNguyễn Minh
260##|aH. |bTôn giáo |c2005
300##|a143tr. |c19cm
4900#|aTủ sách rộng mở Tâm hồn
852##|bKho mượn |jMV.037239
852##|bKho đọc |jDV.015741
852##|bKho Luân Chuyển |jLCV.017279

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCV.017279 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.017280 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.017281 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.017282 Sẵn có Kho Luân Chuyển
MV.037239 Sẵn có Kho mượn
MV.037240 Sẵn có Kho mượn
DV.015741 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 7 Tổng số: 7
thuw viejn caf mau