Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
32000
Mô tả vật lý :
104tr. : minh hoạ ; 27cm
Gáy sách :
510.76 / Ô454T
Lượt lưu thông :
0
LDR02777cam a2200289 a 4500
00173041
00520180115153602.0
008180115b |||||||| ||||||||||||||
020##|c32000 |d1b
0410#|avie
0820#|223 |a510.76 |bÔ454T
24500|aÔn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn toán lớp 9 - Học kì II / |cVũ Đình Phượng ch.b.; Phạm Sỹ Nam, Bùi Hải Quang, Hoàng Nam Thắng, Lê Sơn Tùng, Lưu Lý Tưởng
260##|aH. : |bĐại học Sư phạm , |c2017
300##|a104tr. : |bminh hoạ ; |c27cm
520##|aÔn tập theo chủ đề được biên soạn theo mạch kiến thức của từng lớp, trong đó trình bày những kiến thức cơ bản, các câu hỏi ôn tập dưới dạng trắc nghiệm khách quan và các bài tập tự luận. Hệ thống các câu hỏi và bài tập đa dạng, được sắp xếp từ dễ đến khó theo bốn mức độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Trong mỗi chủ đề, các tác giả có đưa thêm một số bài toán thực tiễn nhằm giúp các em học sinh bước đầu làm quen với việc vận dụng toán học vào thực tiễn. Các bài tập trong phần này góp phần hình thành và phát triển năng lực tự học của học sinh. Các đề kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh. Với 5 đề giữa học kì và 5 đề cuối học kì, học sinh tự luyện giải các đề thi được thiết kế theo ma trận nhằm phát huy năng lực toán học cho các em như năng lực tính toán, năng lực tư duy toán học, năng lực vận dụng toán học vào thực tiễn, năng lực giải quyết vấn đề và năng lực sáng tạo toán học. Để phù hợp với nhiều địa phương, các đề kiểm tra có sự khác biệt về tỉ lệ phần trăm các câu hỏi trắc nghiệm trong mỗi đề. Phần Đáp án – Hướng dẫn giải được sắp xếp ở cuối sách giúp học sinh tham khảo
650#0|2Bộ TK TVQG |aToán
650#0|2Bộ TK TVQG |aĐề kiểm tra
650#0|2Bộ TK TVQG |aÔn tập
650#0|2Bộ TK TVQG |aLớp 9
655#7|2Bộ TK TVQG |aSách đọc thêm
7000#|aVũ Đình Phượng , |echủ biên
7000#|aPhạm Sỹ Nam
7000#|aBùi Hải Quang
7000#|aHoàng Nam Thắng
7000#|aLê Sơn Tùng
7000#|aLưu Lý Tưởng
852##|bTV.KM |jML.007263 |tML.007263

Tóm tắt

13% progress

Ôn tập theo chủ đề được biên soạn theo mạch kiến thức của từng lớp, trong đó trình bày những kiến thức cơ bản, các câu hỏi ôn tập dưới dạng trắc nghiệm khách quan và các bài tập tự luận. Hệ thống các câu hỏi và bài tập đa dạng, được sắp xếp từ dễ đến khó theo bốn mức độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Trong mỗi chủ đề, các tác giả có đưa thêm một số bài toán thực tiễn nhằm giúp các em học sinh bước đầu làm quen với việc vận dụng toán học vào thực tiễn. Các bài tập trong phần này góp phần hình thành và phát triển năng lực tự học của học sinh. Các đề kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh. Với 5 đề giữa học kì và 5 đề cuối học kì, học sinh tự luyện giải các đề thi được thiết kế theo ma trận nhằm phát huy năng lực toán học cho các em như năng lực tính toán, năng lực tư duy toán học, năng lực vận dụng toán học vào thực tiễn, năng lực giải quyết vấn đề và năng lực sáng tạo toán học. Để phù hợp với nhiều địa phương, các đề kiểm tra có sự khác biệt về tỉ lệ phần trăm các câu hỏi trắc nghiệm trong mỗi đề. Phần Đáp án – Hướng dẫn giải được sắp xếp ở cuối sách giúp học sinh tham khảo ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
ML.007263 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau