Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
124000
Mô tả vật lý :
269tr. : minh hoạ ; 27cm
Gáy sách :
510.76 / M458TR
Lượt lưu thông :
2
LDR01577cam a2200241 a 4500
00173054
00520180115153247.0
008180115b |||||||| ||||||||||||||
020##|c124000 |d1b
0410#|avie
0820#|223 |a510.76 |bM458TR
24500|a100 đề kiểm tra định kì trắc nghiệm Toán 11 / |cTrần Minh Tiến ch.b.; Trần Thanh Phong
260##|aH. : |bThanh niên , |c2017
300##|a269tr. : |bminh hoạ ; |c27cm
520##|aQuyển sách 100 Đề Kiểm Tra Định Kì Trắc Nghiệm Toán 11 bao gồm các bài trắc nghiệm bám sát chương trình học, giúp các em ôn thi đúng trọng tâm và đạt hiệu quả cao trong các kì thi. Trong mỗi phần và trong từng các vấn đề nhỏ của lời giải, tác giả đều có nhắc lại một số lý thuyết căn bản cần nắm vững cho các em học sinh ôn tập thêm, đồng thời tác giả đưa ra một số phương pháp giải nhanh bằng máy tính CASIO – VINACAL cũng như phân tích sâu về lý thuyết và phương pháp giải các dạng Toán thường gặp trong các bài kiểm tra.
650#0|2Bộ TK TVQG |aToán
650#0|2Bộ TK TVQG |aĐề kiểm tra
650#0|2Bộ TK TVQG |aÔn tập
650#0|2Bộ TK TVQG |aLớp 11
655#7|2Bộ TK TVQG |aSách đọc thêm
7000#|aTrần Minh Tiến , |echủ biên
7000#|aTrần Thanh Phong
852##|bTV.KM |jML.007254 |tML.007254

Tóm tắt

13% progress

Quyển sách 100 Đề Kiểm Tra Định Kì Trắc Nghiệm Toán 11 bao gồm các bài trắc nghiệm bám sát chương trình học, giúp các em ôn thi đúng trọng tâm và đạt hiệu quả cao trong các kì thi. Trong mỗi phần và trong từng các vấn đề nhỏ của lời giải, tác giả đều có nhắc lại một số lý thuyết căn bản cần nắm vững cho các em học sinh ôn tập thêm, đồng thời tác giả đưa ra một số phương pháp giải nhanh bằng máy tính CASIO – VINACAL cũng như phân tích sâu về lý thuyết và phương pháp giải các dạng Toán thường gặp trong các bài kiểm tra. ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
ML.007254 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 2 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau