Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
267tr. ; 21cm
Gáy sách :
324.259 707 / S552S
Lượt lưu thông :
2
LDR01701cam a2200385 a 4500
00173788
00520180322091719.0
008180322b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786045133163 |d1b
0410#|avie
08214|a324.259 707 |bS552S |214
24510|aSức sống của cách mạng tháng Mười Nga trong thời đại ngày nay / |cNguyễn Bá Dương tổng chủ biên; Bùi Quang Cường chủ biên, biên soạn; Đỗ Mạnh Hòa...[và những người khác] biên soạn . . |nTập 6 , |pVấn đề xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền
260##|aH. : |bQuân đội Nhân dân , |c2017
300##|a267tr. ; |c21cm
500##|aĐTTS ghi: Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự
651#0|aViệt Nam
653##|aXây dựng
653##|aĐảng Cộng sản
653##|aCách mạng Tháng Mười Nga
655#7|aSách chuyên khảo
7001#|aĐỗ Mạnh Hòa , |ebiên soạn
7001#|aNguyễn Bá Dương , |etổng chủ biên
7001#|aPhạm Đình Nhịn , |ebiên soạn
7001#|aPhạm Xuân Mát , |ebiên soạn
7001#|aTô Xuân Sinh , |ebiên soạn
852##|bTV.KD |jDV.030657 |tDV.030657
852##|bTV.KM |jMV.055059 |tMV.055059
852##|bTV.KM |jMV.055060 |tMV.055060
852##|bTV.LC |jLCV.035835 |tLCV.035835
852##|bTV.LC |jLCV.035836 |tLCV.035836
852##|bTV.LC |jLCV.035837 |tLCV.035837
852##|bTV.LC |jLCV.035838 |tLCV.035838
852##|bTV.LC |jLCV.035839 |tLCV.035839
852##|bTV.LC |jLCV.035840 |tLCV.035840
852##|bTV.LC |jLCV.035841 |tLCV.035841

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.030657 Sẵn có Kho đọc
MV.055059 Sẵn có Kho mượn
MV.055060 Sẵn có Kho mượn
LCV.035835 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035836 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035838 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035839 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035840 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035841 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035837Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 2 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 9 Tổng số: 10
thuw viejn caf mau