Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
432tr. ; 21cm
Gáy sách :
335.4 / M101N
Lượt lưu thông :
0
LDR01517cam a2200289 a 4500
00173791
00520180322091751.0
008180322b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786045731369 |d1b
040##|aCAMAU
0411#|avie |hchi
08204|a335.4 |bM101N |223
1001#|aTrần Tích Hỷ
24510|aMác nói gì với chúng ta : |bSách tham khảo / |cTrần Tích Hỷ ; Dịch: Thanh Huyền, Văn Tân ; Thuý Lan h.đ.
260##|aH. : |bChính trị Quốc gia , |c2017
300##|a432tr. ; |c21cm
500##|aTên sách tiếng Trung: 马克思告诉了我们什么
520##|aNhững vấn đề cốt lõi của chủ nghĩa Mác, quá trình truyền bá, tiếp nhận chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc, cũng như vai trò và ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác đối với nền kinh tế, chính trị, văn hoá Trung Quốc hiện nay. Nhìn nhận của Trung Quốc về mô hình chủ nghĩa xã hội của Liên Xô từ thời Lênin đến Stalin và các đời Tổng thống Liên bang Nga...
650#7|aVai trò . |2Bộ TK TVQG
650#7|aChủ nghĩa Mác . |2Bộ TK TVQG
650#7|aẢnh hường . |2Bộ TK TVQG
651#7|2Bộ TK TVQG |aTrung Quốc
655#7|2Bộ TK TVQG |aSách tham khảo
7000#|aThuý Lan , |ehiệu đính
7000#|aThanh Huyền
7001#|aVăn Tân
852##|bTV.KD |jDV.030658 |tDV.030658

Tóm tắt

13% progress

Những vấn đề cốt lõi của chủ nghĩa Mác, quá trình truyền bá, tiếp nhận chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc, cũng như vai trò và ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác đối với nền kinh tế, chính trị, văn hoá Trung Quốc hiện nay. Nhìn nhận của Trung Quốc về mô hình chủ nghĩa xã hội của Liên Xô từ thời Lênin đến Stalin và các đời Tổng thống Liên bang Nga... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.030658 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau