Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Lần xuất bản :
Tái bản lần thứ 3, có sửa chữa
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
332tr. ; 21cm
Từ khóa :
Gáy sách :
079.597 / B108CH
Lượt lưu thông :
0
LDR01035cam a2200217 a 4500
00173997
00520180322100134.0
008180322b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786045732618 |d1b
0410#|avie
08204|a079.597 |bB108CH |223
1001#|aHà Minh Đức
24510|aBáo chí Hồ Chí Minh - Chuyên luận và tuyển chọn / |cHà Minh Đức
250##|aTái bản lần thứ 3, có sửa chữa
260##|aH. : |bChính trị Quốc gia , |c2017
300##|a332tr. ; |c21cm
520##|aPhân tích sâu sắc những nội dung cơ bản và phong cách, ngôn từ trong báo chí Hồ Chí Minh và tuyển chọn những tác phẩm báo chí từ bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập
60017|2Bộ TK TVQG |aHồ Chí Minh |cLãnh tụ Cách mạng, Chính trị gia |y1890-1969 |zViệt Nam
650#7|aChuyên luận . |2Bộ TK TVQG
650#7|aBáo chí . |2Bộ TK TVQG
852##|bTV.KD |jDV.030721 |tDV.030721

Tóm tắt

13% progress

Phân tích sâu sắc những nội dung cơ bản và phong cách, ngôn từ trong báo chí Hồ Chí Minh và tuyển chọn những tác phẩm báo chí từ bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.030721 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau