Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Lần xuất bản :
Tái bản lần thứ 2
Xuất bản :
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ , 2017
Giá tiền:
76000
Mô tả vật lý :
245tr. ; 21cm
Gáy sách :
158.2 / M458TR
Lượt lưu thông :
8
LDR01457cam a2200313 a 4500
00175116
00520180523101344.0
008180523d |||||||| ||||||||||||||
020##|c76000 |d6b |a9786041057999
0410#|avie
0820#|a158.2 |bM458TR |223
1000#|aShaw, Peter
24500|a100 ý tưởng tạo ảnh hưởng cá nhân : |bTừ những tổ chức hàng đầu trên khắc thế giới / |cPeter Shaw ; Dịch: Hiếu Trung, Ý Như
250##|aTái bản lần thứ 2
260##|aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Trẻ , |c2017
300##|a245tr. ; |c21cm
500##|aTên sách tiếng Anh: 100 great personal impact ideas
520##|aPhân tích và giới thiệu 100 ý tưởng tạo ảnh hưởng cá nhân, cung cấp những gợi ý, khuyến khích suy nghĩ tích cực về phương pháp và quan điểm dự tính cần đạt được
650#0|aCon người |2Bộ TK TVQG
650#0|aÝ tưởng |2Bộ TK TVQG
650#0|aTâm lí học cá nhân |2Bộ TK TVQG
7000#|aÝ Như , |edịch
7000#|aHiếu Trung , |edịch
852##|bTV.TV.LD |jLD.002970 |tLD.002970
852##|bTV.TV.LD |jLD.002969 |tLD.002969
852##|bTV.TV.LD |jLD.002968 |tLD.002968
852##|bTV.TV.LD |jLD.002967 |tLD.002967
852##|bTV.TV.LD |jLD.002966 |tLD.002966
852##|bTV.TV.LD |jLD.002965 |tLD.002965

Tóm tắt

13% progress

Phân tích và giới thiệu 100 ý tưởng tạo ảnh hưởng cá nhân, cung cấp những gợi ý, khuyến khích suy nghĩ tích cực về phương pháp và quan điểm dự tính cần đạt được ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LD.002970 Sẵn có Kho lưu động
LD.002969 Sẵn có Kho lưu động
LD.002968 Sẵn có Kho lưu động
LD.002967 Sẵn có Kho lưu động
LD.002966 Sẵn có Kho lưu động
LD.002965 Sẵn có Kho lưu động
Lượt lưu thông: 8 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 6 Tổng số: 6
thuw viejn caf mau