Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Lần xuất bản :
In lần thứ 2
Xuất bản :
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ , 2017
Giá tiền:
98000
Mô tả vật lý :
345tr. ; 21cm
Từ khóa :
Gáy sách :
658.402 2 / M458TR
Lượt lưu thông :
6
LDR01469cam a2200289 a 4500
00175163
00520180525141601.0
008180525d |||||||| ||||||||||||||
020##|c98000 |d6b |a9786041089686
0410#|avie
0820#|a658.402 2 |bM458TR |223
1000#|aShaw, Peter
24500|a100 ý tưởng nhóm tuyệt hay / |cPeter Shaw ; Vũ Minh Tú dịch
250##|aIn lần thứ 2
260##|aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Trẻ , |c2017
300##|a345tr. ; |c21cm
500##|aTên sách tiếng Anh: 100 great team effectiveness ideas
520##|aĐưa ra ý tưởng cùng những đề xuất giúp bạn đo lường khả năng cao nhất mà bạn có thể đạt được ở cả hai vai trò lãnh đạo cũng như thành viên trong một nhóm như: Quan sát những nhóm làm việc hiệu quả, nhận nhiệm vụ lãnh đạo một nhóm hiện đã có sẵn, phát huy năng lực cao nhất của các thành viên trong nhóm...
650#0|aLàm việc nhóm |2Bộ TK TVQG
650#0|aQuản lí |2Bộ TK TVQG
7000#|aVũ Minh Tú , |edịch
852##|bTV.TV.LD |jLD.003272 |tLD.003272
852##|bTV.TV.LD |jLD.003273 |tLD.003273
852##|bTV.TV.LD |jLD.003275 |tLD.003275
852##|bTV.TV.LD |jLD.003274 |tLD.003274
852##|bTV.TV.LD |jLD.003276 |tLD.003276
852##|bTV.TV.LD |jLD.003277 |tLD.003277

Tóm tắt

13% progress

Đưa ra ý tưởng cùng những đề xuất giúp bạn đo lường khả năng cao nhất mà bạn có thể đạt được ở cả hai vai trò lãnh đạo cũng như thành viên trong một nhóm như: Quan sát những nhóm làm việc hiệu quả, nhận nhiệm vụ lãnh đạo một nhóm hiện đã có sẵn, phát huy năng lực cao nhất của các thành viên trong nhóm... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LD.003272 Sẵn có Kho lưu động
LD.003273 Sẵn có Kho lưu động
LD.003275 Sẵn có Kho lưu động
LD.003274 Sẵn có Kho lưu động
LD.003276 Sẵn có Kho lưu động
LD.003277 Sẵn có Kho lưu động
Lượt lưu thông: 6 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 6 Tổng số: 6
thuw viejn caf mau