Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Lần xuất bản :
Tái bản lần thứ 3
Xuất bản :
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ , 2017
Giá tiền:
35000
Mô tả vật lý :
99tr. : hình vẽ, bảng ; 19cm
Từ khóa :
Gáy sách :
153.42 / N114M
Lượt lưu thông :
6
LDR01391cam a2200301 a 4500
00175168
00520180525101721.0
008180525d |||||||| ||||||||||||||
020##|c35000 |d6b |a9786041067868
0410#|avie
0820#|a153.42 |bN114M |223
1000#|aPhillips, Charles
24500|a50 câu đố luyện tập não bộ giúp bạn hình thành tư duy chiến thuật / |cCharles Phillips ; Phạm Thu Hoà dịch
250##|aTái bản lần thứ 3
260##|aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Trẻ , |c2017
300##|a99tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c19cm
4900#|aTư duy đúng cách
520##|aTuyển tập 50 câu đố từ dễ đến khó giúp bạn rèn luyện tư duy một cách có chiến thuật và chiến lược, biết suy nghĩ cẩn trọng trước khi phát ngôn và giữ thế của người dẫn đầu
650#0|aChiến thuật |2Bộ TK TVQG
650#0|aTư duy |2Bộ TK TVQG
655#7|2Bộ TK TVQG |aCâu đố
7000#|aPhạm Thu Hoà , |edịch
852##|bTV.TV.LD |jLD.003296 |tLD.003296
852##|bTV.TV.LD |jLD.003297 |tLD.003297
852##|bTV.TV.LD |jLD.003298 |tLD.003298
852##|bTV.TV.LD |jLD.003299 |tLD.003299
852##|bTV.TV.LD |jLD.003300 |tLD.003300
852##|bTV.TV.LD |jLD.003301 |tLD.003301

Tóm tắt

13% progress

Tuyển tập 50 câu đố từ dễ đến khó giúp bạn rèn luyện tư duy một cách có chiến thuật và chiến lược, biết suy nghĩ cẩn trọng trước khi phát ngôn và giữ thế của người dẫn đầu ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LD.003296 Sẵn có Kho lưu động
LD.003297 Sẵn có Kho lưu động
LD.003298 Sẵn có Kho lưu động
LD.003299 Sẵn có Kho lưu động
LD.003300 Sẵn có Kho lưu động
LD.003301 Sẵn có Kho lưu động
Lượt lưu thông: 6 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 6 Tổng số: 6
thuw viejn caf mau