Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Lần xuất bản :
Tái bản lần thứ 3
Xuất bản :
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ , 2017
Giá tiền:
35000
Mô tả vật lý :
102tr. : hình vẽ, bảng ; 19cm
Từ khóa :
Tư duy; hidden
Gáy sách :
153.42 / N114M
Lượt lưu thông :
12
LDR01356cam a2200289 a 4500
00175177
00520180525092918.0
008180525d |||||||| ||||||||||||||
020##|c35000 |d6b |a9786041067851
0410#|avie
0820#|a153.42 |bN114M |223
1000#|aPhillips, Charles
24500|a50 câu đố luyện tập não bộ giúp bạn hình thành tư duy linh hoạt / |cCharles Phillips ; Hiền Nguyễn dịch
250##|aTái bản lần thứ 3
260##|aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Trẻ , |c2017
300##|a102tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c19cm
4900#|aTư duy đúng cách
520##|aTuyển tập 50 câu đố từ dễ đến khó giúp bạn rèn luyện tư duy một cách linh hoạt, nhanh nhạy, bình tĩnh hơn dưới mọi áp lực, nhanh chóng nhận ra những điểm mấu chốt và xử lí tốt mọi khủng hoảng
650#0|aTư duy |2Bộ TK TVQG
655#7|2Bộ TK TVQG |aCâu đố
7000#|aHiền Nguyễn , |edịch
852##|bTV.TV.LD |jLD.003352 |tLD.003352
852##|bTV.TV.LD |jLD.003350 |tLD.003350
852##|bTV.TV.LD |jLD.003351 |tLD.003351
852##|bTV.TV.LD |jLD.003353 |tLD.003353
852##|bTV.TV.LD |jLD.003354 |tLD.003354
852##|bTV.TV.LD |jLD.003355 |tLD.003355

Tóm tắt

13% progress

Tuyển tập 50 câu đố từ dễ đến khó giúp bạn rèn luyện tư duy một cách linh hoạt, nhanh nhạy, bình tĩnh hơn dưới mọi áp lực, nhanh chóng nhận ra những điểm mấu chốt và xử lí tốt mọi khủng hoảng ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LD.003352Đang cho mượnKho lưu động
LD.003350Đang cho mượnKho lưu động
LD.003351Đang cho mượnKho lưu động
LD.003353Đang cho mượnKho lưu động
LD.003354Đang cho mượnKho lưu động
LD.003355Đang cho mượnKho lưu động
Lượt lưu thông: 12 Đang lưu thông: 6 Sẵn có: 0 Tổng số: 6
thuw viejn caf mau