Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
160000
Mô tả vật lý :
188tr. : tranh màu ; 29cm
Gáy sách :
001 / B100TR
Lượt lưu thông :
13
LDR01461cam a2200301 a 4500
00175231
00520180524095818.0
008180524d |||||||| ||||||||||||||
020##|c160000 |d6b |a8935210211576
0410#|avie
0820#|a001 |bB100TR |223
24500|a366 câu hỏi khám phá thế giới / |cBích Nguyệt dịch
260##|aH. : |bMỹ thuật , |c2016
300##|a188tr. : |btranh màu ; |c29cm
520##|aGồm những kiến thức phong phú, hấp dẫn giúp bạn khám phá thế giới với những câu hỏi đáp liên quan tới trái đất, nhà cửa, đại dương, hàng hải, bầu trời, giao thông, khoa học và công nghệ, cơ thể người, ẩm thực, phương thức giao tiếp, động vật, thực vật
650#0|aSinh học |2Bộ TK TVQG
650#0|aCông nghệ |2Bộ TK TVQG
650#0|aKhoa học xã hội |2Bộ TK TVQG
650#0|aKhoa học tự nhiên |2Bộ TK TVQG
655#7|2Bộ TK TVQG |aSách thường thức
655#7|2Bộ TK TVQG |aSách thiếu nhi
7000#|aBích Nguyệt , |edịch
852##|bTV.TV.LD |jLD.003674 |tLD.003674
852##|bTV.TV.LD |jLD.003675 |tLD.003675
852##|bTV.TV.LD |jLD.003676 |tLD.003676
852##|bTV.TV.LD |jLD.003677 |tLD.003677
852##|bTV.TV.LD |jLD.003678 |tLD.003678
852##|bTV.TV.LD |jLD.003679 |tLD.003679

Tóm tắt

13% progress

Gồm những kiến thức phong phú, hấp dẫn giúp bạn khám phá thế giới với những câu hỏi đáp liên quan tới trái đất, nhà cửa, đại dương, hàng hải, bầu trời, giao thông, khoa học và công nghệ, cơ thể người, ẩm thực, phương thức giao tiếp, động vật, thực vật ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LD.003674Đang cho mượnKho lưu động
LD.003675Đang cho mượnKho lưu động
LD.003676Đang cho mượnKho lưu động
LD.003677Đang cho mượnKho lưu động
LD.003678Đang cho mượnKho lưu động
LD.003679Đang cho mượnKho lưu động
Lượt lưu thông: 13 Đang lưu thông: 6 Sẵn có: 0 Tổng số: 6
thuw viejn caf mau