Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
TP. Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ , 2016
Giá tiền:
98000
Mô tả vật lý :
345 tr. ; 21 cm
Gáy sách :
658.4 / M458TR
Lượt lưu thông :
12
LDR01427cam a2200277 a 4500
00175635
00520180521165704.0
008180521b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786041089686 |c98000 |d6b
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0411#|avie
08214|214 |a658.4 |bM458TR
1001#|aShaw, Peter
24510|a100 ý tưởng nhóm tuyệt hay / |cPeter Shaw; Vũ Minh Tú dịch
24601|a100 Great team effectiveness ideas
260##|aTP. Hồ Chí Minh : |bNxb.Trẻ , |c2016
300##|a345 tr. ; |c21 cm
5203#|aĐưa ra ý tưởng cùng những đề xuất giúp bạn đo lường khả năng cao nhất mà bạn có thể đạt được ở cả hai vai trò lãnh đạo cũng như thành viên trong một nhóm như: Quan sát những nhóm làm việc hiệu quả, nhận nhiệm vụ lãnh đạo một nhóm hiện đã có sẵn, phát huy năng lực cao nhất của các thành viên trong nhóm...
65004|aQuản lý nhóm |xKỹ năng lãnh đạo |xLàm việc nhóm
7001#|aVũ Minh Tú , |edịch
852##|bTV.TV.LD |jLD.002821 |tLD.002821
852##|bTV.TV.LD |jLD.002822 |tLD.002822
852##|bTV.TV.LD |jLD.002823 |tLD.002823
852##|bTV.TV.LD |jLD.002824 |tLD.002824
852##|bTV.TV.LD |jLD.002825 |tLD.002825
852##|bTV.TV.LD |jLD.002826 |tLD.002826

Tóm tắt

13% progress

Đưa ra ý tưởng cùng những đề xuất giúp bạn đo lường khả năng cao nhất mà bạn có thể đạt được ở cả hai vai trò lãnh đạo cũng như thành viên trong một nhóm như: Quan sát những nhóm làm việc hiệu quả, nhận nhiệm vụ lãnh đạo một nhóm hiện đã có sẵn, phát huy năng lực cao nhất của các thành viên trong nhóm... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LD.002821Đang cho mượnKho lưu động
LD.002822Đang cho mượnKho lưu động
LD.002823Đang cho mượnKho lưu động
LD.002824Đang cho mượnKho lưu động
LD.002825Đang cho mượnKho lưu động
LD.002826Đang cho mượnKho lưu động
Lượt lưu thông: 12 Đang lưu thông: 6 Sẵn có: 0 Tổng số: 6
thuw viejn caf mau