Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
35000
Mô tả vật lý :
72tr. : tranh màu ; 18cm
Gáy sách :
372 / T120V
Lượt lưu thông :
43
LDR02115cam a2200349 a 4500
00175679
00520180522143246.0
008180522b |||||||| ||||||||||||||
020##|c35000 |d12b |a9786047846955
0411#|avie
08214|a372 |bT120V |214
24500|aTấm vé quý giá / |cDung Lê dịch
260##|aH. : |bMỹ thuật , |c2017
300##|a72tr. : |btranh màu ; |c18cm
4901#|aĐể trở thành bạn gái hoàn hảo. My little Pony
500##|aĐầu trang tên sách ghi: Nhiều tác giả
5203#|aCô bé Twilight Sparkle ham học đã làm quen với Pinkie Pie, Rainbow Dash, Fluttershy, Applejack ở thung lũng Ngựa Con. Sau đó, họ mau chóng trở thành những người bạn tốt và rồi rất nhiều câu chuyện thú vị đã xảy ra quanh họ. Những câu chuyện ấy sẽ giúp trẻ hiểu được sức mạnh của sự đoàn kết, cũng như học được cách quý trọng tình bạn. Sức mạnh tình bạn giúp trẻ hình thành tính cách lạc quan, tích cực, kiên định và chính nghĩa. Những yếu tố đó chính là nền tảng để trẻ trưởng thành và có được cuộc sống tinh thần tràn đầy hạnh phúc sau này
65004|aGiáo dục tiểu học |xNhân cách |xKỹ năng sống |vTruyện tranh
65004|aVăn học thiếu nhi |vTruyện tranh
7000#|aDung Lê , |edịch
852##|bTV.TV.LD |jLD.004806 |tLD.004806
852##|bTV.TV.LD |jLD.004807 |tLD.004807
852##|bTV.TV.LD |jLD.004808 |tLD.004808
852##|bTV.TV.LD |jLD.004809 |tLD.004809
852##|bTV.TV.LD |jLD.004810 |tLD.004810
852##|bTV.TV.LD |jLD.004811 |tLD.004811
852##|bTV.TV.LD |jLD.003590 |tLD.003590
852##|bTV.TV.LD |jLD.003591 |tLD.003591
852##|bTV.TV.LD |jLD.003592 |tLD.003592
852##|bTV.TV.LD |jLD.003593 |tLD.003593
852##|bTV.TV.LD |jLD.003594 |tLD.003594
852##|bTV.TV.LD |jLD.003595 |tLD.003595

Tóm tắt

13% progress

Cô bé Twilight Sparkle ham học đã làm quen với Pinkie Pie, Rainbow Dash, Fluttershy, Applejack ở thung lũng Ngựa Con. Sau đó, họ mau chóng trở thành những người bạn tốt và rồi rất nhiều câu chuyện thú vị đã xảy ra quanh họ. Những câu chuyện ấy sẽ giúp trẻ hiểu được sức mạnh của sự đoàn kết, cũng như học được cách quý trọng tình bạn. Sức mạnh tình bạn giúp trẻ hình thành tính cách lạc quan, tích cực, kiên định và chính nghĩa. Những yếu tố đó chính là nền tảng để trẻ trưởng thành và có được cuộc sống tinh thần tràn đầy hạnh phúc sau này ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LD.004806Đang cho mượnKho lưu động
LD.004807Đang cho mượnKho lưu động
LD.004808Đang cho mượnKho lưu động
LD.004809Đang cho mượnKho lưu động
LD.004810Đang cho mượnKho lưu động
LD.004811Đang cho mượnKho lưu động
LD.003590Đang cho mượnKho lưu động
LD.003591Đang cho mượnKho lưu động
LD.003592Đang cho mượnKho lưu động
LD.003593Đang cho mượnKho lưu động
LD.003594Đang cho mượnKho lưu động
LD.003595Đang cho mượnKho lưu động
Lượt lưu thông: 43 Đang lưu thông: 12 Sẵn có: 0 Tổng số: 12
thuw viejn caf mau