Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Lần xuất bản :
In lần thứ 33
Xuất bản :
TP. Hồ Chí Minh : Trẻ , 2017
Giá tiền:
47000
Mô tả vật lý :
176 tr. ; 20 cm
Gáy sách :
895.922 334 / B450C
Lượt lưu thông :
19
LDR01627cam a2200277 a 4500
00175688
00520180522154756.0
008180522b |||||||| ||||||||||||||
020##|c47000 |d6b
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08214|214 |a895.922 334 |bB450C
1001#|aNguyễn, Nhật Ánh
24510|aBồ câu không đưa thư : |bTruyện dài / |cNguyễn Nhật Ánh
250##|aIn lần thứ 33
260##|aTP. Hồ Chí Minh : |bTrẻ , |c2017
300##|a176 tr. ; |c20 cm
5203#|aCâu chuyện bắt đầu từ lá thư làm quen để trong học bàn của Thục, trong bộ ba Xuyến, Thục, Cúc Hương. Lá thư chân tình đã thu hút sự tò mò của bộ ba, và họ bị cuốn hút vào trò chơi với người giấu mặt, dần hồi kéo theo Phán củi, anh chàng xấu xí vụng về của lớp làm quân sư và giúp xướng họa thơ. Cuộc truy tìm dẫn mọi người đến nhiều hiểu lầm tai hại và cả những bất ngờ thú vị. Và điều bất ngờ cuối cùng đã được phát hiện quá muộn
65004|aVăn học hiện đại |vTruyện dài |y1992 |zViệt Nam
65004|aVăn học Việt Nam |vTruyện dài
852##|bTV.TV.LD |jLD.002905 |tLD.002905
852##|bTV.TV.LD |jLD.002906 |tLD.002906
852##|bTV.TV.LD |jLD.002907 |tLD.002907
852##|bTV.TV.LD |jLD.002908 |tLD.002908
852##|bTV.TV.LD |jLD.002909 |tLD.002909
852##|bTV.TV.LD |jLD.002910 |tLD.002910

Tóm tắt

13% progress

Câu chuyện bắt đầu từ lá thư làm quen để trong học bàn của Thục, trong bộ ba Xuyến, Thục, Cúc Hương. Lá thư chân tình đã thu hút sự tò mò của bộ ba, và họ bị cuốn hút vào trò chơi với người giấu mặt, dần hồi kéo theo Phán củi, anh chàng xấu xí vụng về của lớp làm quân sư và giúp xướng họa thơ. Cuộc truy tìm dẫn mọi người đến nhiều hiểu lầm tai hại và cả những bất ngờ thú vị. Và điều bất ngờ cuối cùng đã được phát hiện quá muộn ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LD.002905Đang cho mượnKho lưu động
LD.002906Đang cho mượnKho lưu động
LD.002907Đang cho mượnKho lưu động
LD.002908Đang cho mượnKho lưu động
LD.002909Đang cho mượnKho lưu động
LD.002910Đang cho mượnKho lưu động
Lượt lưu thông: 19 Đang lưu thông: 6 Sẵn có: 0 Tổng số: 6
thuw viejn caf mau