Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
TP. Hồ Chí Minh : Trẻ , 2018
Giá tiền:
35000
Mô tả vật lý :
103 tr. ; 19 cm
Từ khóa :
Tư duy; - Câu đố; - Logic; hidden
Gáy sách :
153.4 / N114M
Lượt lưu thông :
11
LDR01213cam a2200265 a 4500
00176045
00520180802164902.0
008180802b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786041067837 |c35000 |d6b
0411#|avie
08214|214 |a153.4 |bN114M
1001#|aPhillips, Charles
24510|a50 câu đố luyện tập não bộ giúp bạn hình thành tư duy logic / |cCharles Phillips; Hiền Nguyễn dịch
260##|aTP. Hồ Chí Minh : |bTrẻ , |c2018
300##|a103 tr. ; |c19 cm
4901#|aTư duy đúng cách
5203#|aGồm những câu đố khơi gợi trí thông minh kèm theo lời gợi ý hữu dụng với 3 mức độ từ dễ đến khó giúp bạn đọc nâng cao khả năng suy luận thực tiễn, óc phán đoán, sáng tạo...
65004|aTư duy |xCâu đố |xLogic
7001#|aHiền, Nguyễn , |edịch
852##|bTV.TV.LD |jLD.005951 |tLD.005951
852##|bTV.TV.LD |jLD.006084 |tLD.006084
852##|bTV.TV.LD |jLD.006085 |tLD.006085
852##|bTV.TV.LD |jLD.006086 |tLD.006086
852##|bTV.TV.LD |jLD.006087 |tLD.006087
852##|bTV.TV.LD |jLD.006088 |tLD.006088

Tóm tắt

13% progress

Gồm những câu đố khơi gợi trí thông minh kèm theo lời gợi ý hữu dụng với 3 mức độ từ dễ đến khó giúp bạn đọc nâng cao khả năng suy luận thực tiễn, óc phán đoán, sáng tạo... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LD.006084 Sẵn có Kho lưu động
LD.005951Đang cho mượnKho lưu động
LD.006085Đang cho mượnKho lưu động
LD.006086Đang cho mượnKho lưu động
LD.006087Đang cho mượnKho lưu động
LD.006088Đang cho mượnKho lưu động
Lượt lưu thông: 11 Đang lưu thông: 5 Sẵn có: 1 Tổng số: 6
thuw viejn caf mau