Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ , 2017
Giá tiền:
35000
Mô tả vật lý :
98tr. ; 19cm
Từ khóa :
Gáy sách :
153.4 / N114M
Lượt lưu thông :
6
LDR01227cam a2200265 a 4500
00176047
00520180810101240.0
008180810b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786041067820 |c35000 |d6b
0411#|avie
08214|214 |a153.4 |bN114M
1001#|aPhillips, Charles
24510|a50 câu đố luyện tập não bộ giúp bạn hình thành tư duy sáng tạo / |cCharles Phillips; Hiền Nguyễn dịch
260##|aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb.Trẻ , |c2017
300##|a98tr. ; |c19cm
4901#|aTư duy đúng cách
5203#|aGồm những câu đố khơi gợi trí thông minh kèm theo lời gợi ý hữu dụng với 3 mức độ từ dễ đến khó giúp bạn đọc nâng cao khả năng suy luận thực tiễn, óc phán đoán, sáng tạo...
65004|aTư duy |xCâu đố |xSáng tạo
7001#|aHiền Nguyễn , |edịch
852##|bTV.TV.LD |jLD.006094 |tLD.006094
852##|bTV.TV.LD |jLD.006095 |tLD.006095
852##|bTV.TV.LD |jLD.006096 |tLD.006096
852##|bTV.TV.LD |jLD.006097 |tLD.006097
852##|bTV.TV.LD |jLD.006098 |tLD.006098
852##|bTV.TV.LD |jLD.006099 |tLD.006099

Tóm tắt

13% progress

Gồm những câu đố khơi gợi trí thông minh kèm theo lời gợi ý hữu dụng với 3 mức độ từ dễ đến khó giúp bạn đọc nâng cao khả năng suy luận thực tiễn, óc phán đoán, sáng tạo... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LD.006094Đang cho mượnKho lưu động
LD.006095Đang cho mượnKho lưu động
LD.006096Đang cho mượnKho lưu động
LD.006097Đang cho mượnKho lưu động
LD.006098Đang cho mượnKho lưu động
LD.006099Đang cho mượnKho lưu động
Lượt lưu thông: 6 Đang lưu thông: 6 Sẵn có: 0 Tổng số: 6
thuw viejn caf mau