Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Lần xuất bản :
Tái bản có sửa chữa, bổ sung
Xuất bản :
Giá tiền:
100000
Mô tả vật lý :
343 tr. ; 21 cm
Gáy sách :
001 / M458NGH
Lượt lưu thông :
3
LDR01113cam a2200289 a 4500
00176700
00520180920093418.0
008180920b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786046470281 |c100000
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08204|223 |a001 |bM458NGH
24500|a1001 Câu hỏi - đáp kiến thức khoa học phổ thông / |cLê Thanh Tùng biên soạn
250##|aTái bản có sửa chữa, bổ sung
260##|aH. : |bThanh niên , |c2018
300##|a343 tr. ; |c21 cm
504##|aThư mục tham khảo: tr. 342
5203#|aNhững câu hỏi và giải đáp về các kiến thức phổ thông khoa học tự nhiên, khoa học xã hội
541##|aSÁCH CTMTQG
65004|aKhoa học tự nhiên
650#0|aKhoa học xã hội
650#0|aSách thường thức
650#0|aKhoa học thường thức
7001#|aLê Thanh Tùng , |ebiên soạn
852##|bTV.LC |jLCV.036507 |tLCV.036507
852##|bTV.LC |jLCV.036508 |tLCV.036508
852##|bTV.LC |jLCV.036509 |tLCV.036509

Tóm tắt

13% progress

Những câu hỏi và giải đáp về các kiến thức phổ thông khoa học tự nhiên, khoa học xã hội ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCV.036507Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.036508Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.036509Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 3 Đang lưu thông: 3 Sẵn có: 0 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau