Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
125000
Mô tả vật lý :
327 tr. ; 21 cm
Gáy sách :
333.791 7 / M458TR
Lượt lưu thông :
3
LDR01324cam a2200277 a 4500
00176707
00520180920093057.0
008180920b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786046498162 |c125000
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08204|223 |a333.791 7 |bM458TR
1001#|aChâu Tuyền Lâm
24510|a100 Cách tiết kiệm năng lượng tại nhà / |cChâu Tuyền Lâm; Nguyễn Hoàng Yến biên dịch
260##|aH. : |bThanh niên , |c2018
300##|a327 tr. ; |c21 cm
4901#|aKỹ năng xử lý tình huống thường ngày
5203#|aGiới thiệu những phương pháp tiết kiệm năng lượng cụ thể trong đời sống hàng ngày: tiết kiệm nước, tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trong quá trình xây dựng sửa chữa nhà cửa, tiết kiệm xăng dầu, tiết kiệm khí đốt, tiết kiệm giấy mực và tái sử dụng
541##|aSÁCH CTMTQG
65004|aNăng lượng
650#0|aTiết kiệm
650#0|aGia đình
7001#|aNguyễn Hoàng Yến , |ebiên dịch
852##|bTV.LC |jLCV.036504 |tLCV.036504
852##|bTV.LC |jLCV.036505 |tLCV.036505
852##|bTV.LC |jLCV.036506 |tLCV.036506

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu những phương pháp tiết kiệm năng lượng cụ thể trong đời sống hàng ngày: tiết kiệm nước, tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trong quá trình xây dựng sửa chữa nhà cửa, tiết kiệm xăng dầu, tiết kiệm khí đốt, tiết kiệm giấy mực và tái sử dụng ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCV.036504Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.036505Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.036506Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 3 Đang lưu thông: 3 Sẵn có: 0 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau