Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
135000
Mô tả vật lý :
355 tr. ; 21 cm
Từ khóa :
Gáy sách :
629.287 / M458TR
Lượt lưu thông :
2
LDR01161cam a2200265 a 4500
00176709
00520180920092702.0
008180920b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786046498179 |c135000 |d3b
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08204|223 |a629.287 |bM458TR
1001#|aChâu Tuyền Lâm
24510|a100 Cách bảo dưỡng xe ô tô / |cChâu Tuyền Lâm; Nguyễn Hoàng Yến biên dịch
260##|aH. : |bThanh niên , |c2018
300##|a355 tr. ; |c21 cm
4901#|aKỹ năng xử lý tình huống thường ngày
5203#|aGiới thiệu 100 bí quyết bảo dưỡng tổng hợp, bảo dưỡng bộ phận khởi động, bảo dưỡng gầm xe, bảo dưỡng phần điện khí, bảo dưỡng thân xe, bảo dưỡng theo mùa, bảo dưỡng nội ngoại thất
541##|aSÁCH CTMTQG
65004|aÔ tô
650#0|aBảo dưỡng
7001#|aNguyễn Hoàng Yến , |ebiên dịch
852##|bTV.LC |jLCV.036501 |tLCV.036501
852##|bTV.LC |jLCV.036502 |tLCV.036502
852##|bTV.LC |jLCV.036503 |tLCV.036503

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu 100 bí quyết bảo dưỡng tổng hợp, bảo dưỡng bộ phận khởi động, bảo dưỡng gầm xe, bảo dưỡng phần điện khí, bảo dưỡng thân xe, bảo dưỡng theo mùa, bảo dưỡng nội ngoại thất ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCV.036501 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.036502Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.036503Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 2 Đang lưu thông: 2 Sẵn có: 1 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau