Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
115000
Mô tả vật lý :
295 tr. ; 21 cm
Gáy sách :
364.163 / M458TR
Lượt lưu thông :
0
LDR01032cam a2200277 a 4500
00176710
00520180917151049.0
008180917b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786046498124 |c115000 |d3b
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08204|223 |a364.163 |bM458TR
1001#|aDương Văn Trung
24510|a100 Cách phòng tránh bị mắc lừa / |cDương Văn Trung; Phi Thị Dung biên dịch
260##|aH. : |bThanh niên , |c2018
300##|a295 tr. ; |c21 cm
4901#|aKỹ năng xử lý tình huống thường ngày
5203#|aSách giúp bạn vạch trần những triêu thức của kẻ lừa đảo và cách tránh bị lừa đảo
541##|aSÁCH CTMTQG
65004|aLừa đảo
650#0|aKĩ năng
650#0|aPhòng chống
7001#|aPhi Thị Dung , |ebiên dịch
852##|bTV.LC |jLCV.036492 |tLCV.036492
852##|bTV.LC |jLCV.036493 |tLCV.036493
852##|bTV.LC |jLCV.036494 |tLCV.036494

Tóm tắt

13% progress

Sách giúp bạn vạch trần những triêu thức của kẻ lừa đảo và cách tránh bị lừa đảo ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCV.036492 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.036493 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.036494 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau