Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
82000
Mô tả vật lý :
211 tr. ; 21 cm
Từ khóa :
Gáy sách :
616.025 2 / M458TR
Lượt lưu thông :
2
LDR01330cam a2200277 a 4500
00176711
00520180913142216.0
008180913b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786046498148 |c82000 |d3b
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08204|223 |a616.025 2 |bM458TR
1001#|aGia Văn
24510|a100 Cách cấp cứu tại nhà / |cGia Văn; Nguyễn Thị Lệ Quyên biên dịch
260##|aH. : |bThanh niên , |c2018
300##|a211 tr. ; |c21 cm
4901#|aKỹ năng xử lý tình huống thường ngày
5203#|aBao gồm những kiến thức cấp cứu, nâng cao năng lực cứu hộ về kỹ năng cấp cứu trong gia đình, cấp cứu các chứng bệnh thường gặp, tự cấp cứu khi bị thương, cấp cứu khi gặp sự cố, phương pháp cấp cứu trẻ nhỏ, tự ứng cứu khi bị xâm phạm bất hợp pháp và các cách tự cứu khi đi dã ngoại
541##|aSÁCH CTMTQG
65004|aSơ cứu
650#0|aCấp cứu
650#0|aKĩ năng
7001#|aNguyễn Thị Lệ Quyên , |ebiên dịch
852##|bTV.LC |jLCV.036498 |tLCV.036498
852##|bTV.LC |jLCV.036499 |tLCV.036499
852##|bTV.LC |jLCV.036500 |tLCV.036500

Tóm tắt

13% progress

Bao gồm những kiến thức cấp cứu, nâng cao năng lực cứu hộ về kỹ năng cấp cứu trong gia đình, cấp cứu các chứng bệnh thường gặp, tự cấp cứu khi bị thương, cấp cứu khi gặp sự cố, phương pháp cấp cứu trẻ nhỏ, tự ứng cứu khi bị xâm phạm bất hợp pháp và các cách tự cứu khi đi dã ngoại ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCV.036499 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.036500 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.036498Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 2 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 2 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau