Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
235tr. ; 21 cm
Từ khóa :
Gáy sách :
306 / V115H
Lượt lưu thông :
0
LDR00938cam a2200265 a 4500
00176748
00520181011085151.0
008181011b |||||||| ||||||||||||||
020##|d6b
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08214|214 |a306 |bV115H
1000#|aNguyễn Đình San
24510|aVăn hóa một góc nhìn / |cNguyễn Đình San
260##|aH. : |bNxb. Thanh niên , |c2018
300##|a235tr. ; |c21 cm
520##|aVăn hóa trong đời sống hằng ngày như Lễ Nghĩa nói chung con người gặp gỡ nhau sao cho tốt đẹp nhất
650#4|aVăn hóa
651#0|aViệt Nam
852##|bTV.LC |jLCV.037016 |tLCV.037016
852##|bTV.LC |jLCV.037017 |tLCV.037017
852##|bTV.LC |jLCV.037018 |tLCV.037018
852##|bTV.KD |jDV.030850 |tDV.030850
852##|bTV.KM |jMV.055274 |tMV.055274
852##|bTV.KM |jMV.055275 |tMV.055275

Tóm tắt

13% progress

Văn hóa trong đời sống hằng ngày như Lễ Nghĩa nói chung con người gặp gỡ nhau sao cho tốt đẹp nhất ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCV.037016 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.037017 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.037018 Sẵn có Kho Luân Chuyển
DV.030850 Sẵn có Kho đọc
MV.055274 Sẵn có Kho mượn
MV.055275 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 6 Tổng số: 6
thuw viejn caf mau