Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
152 tr. ; 21 cm
Gáy sách :
617.1 / PH506H
Lượt lưu thông :
0
LDR01130cam a2200241 a 4500
00176751
00520181011150432.0
008181011b |||||||| ||||||||||||||
020##|d3b
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08214|214 |a617.1 |bPH506H
1001#|aCao Minh Châu
24510|aPhục hồi chức năng một số dạng khuyết tật tại cộng đồng / |cCao Minh Châu.
260##|aH : |bY học , |c2018
300##|a152 tr. ; |c21 cm
5203#|aGiới thiệu kiến thức cơ bản về phục hồi chức năng cho người có khó khăn về vận động; phục hồi chức năng tâm thần; phục hồi chức năng cho người có khó khăn về nghe nói; người bị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và các phương pháp điều trị đau bằng vật lí
65004|aĐiều trị
650#0|aNgười khuyết tật
650#0|aPhục hồi chức năng
852##|bTV.KD |jDV.030845 |tDV.030845
852##|bTV.KM |jMV.055266 |tMV.055266
852##|bTV.LC |jLCV.037008 |tLCV.037008

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu kiến thức cơ bản về phục hồi chức năng cho người có khó khăn về vận động; phục hồi chức năng tâm thần; phục hồi chức năng cho người có khó khăn về nghe nói; người bị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và các phương pháp điều trị đau bằng vật lí ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.030845 Sẵn có Kho đọc
MV.055266 Sẵn có Kho mượn
LCV.037008 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau