Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
279 tr. ; 19 cm
Gáy sách :
797.2 / PH561PH
Lượt lưu thông :
0
LDR01290cam a2200265 a 4500
00176757
00520181011081655.0
008181011b |||||||| ||||||||||||||
020##|d5b
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08214|214 |a797.2 |bPH561PH
1001#|aNgô Xuân Viện
24510|aPhương pháp dạy bơi và phòng tránh tai nạn đuối nước / |cNgô Xuân Viện.
260##|aH. : |bThể dục thể thao , |c2018
300##|a279 tr. ; |c19 cm
5203#|aGiới thiệu các phương pháp và các bài tập cơ bản, cần thiết để nâng cao hiệu quả giảng dạy kỹ thuật các kiểu bơi thể thao, đặc biệt là dạy bơi cho thiếu niên và nhi đồng. Trình bày những kiến thức và kỹ năng quan trọng, cần thiết trong phòng chống tai nạn đuối nước, phương pháp cứu đuối và sơ cấp cứu
65004|aBơi
650#0|aPhòng chống
650#0|aPhương pháp giảng dạy
852##|bTV.KM |jMV.055253 |tMV.055253
852##|bTV.KM |jMV.055254 |tMV.055254
852##|bTV.LC |jLCV.036988 |tLCV.036988
852##|bTV.LC |jLCV.036989 |tLCV.036989
852##|bTV.KD |jDV.030838 |tDV.030838

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu các phương pháp và các bài tập cơ bản, cần thiết để nâng cao hiệu quả giảng dạy kỹ thuật các kiểu bơi thể thao, đặc biệt là dạy bơi cho thiếu niên và nhi đồng. Trình bày những kiến thức và kỹ năng quan trọng, cần thiết trong phòng chống tai nạn đuối nước, phương pháp cứu đuối và sơ cấp cứu ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.055253 Sẵn có Kho mượn
MV.055254 Sẵn có Kho mượn
LCV.036988 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.036989 Sẵn có Kho Luân Chuyển
DV.030838 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 5 Tổng số: 5
thuw viejn caf mau