Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
207 tr. ; 21 cm
Gáy sách :
331.120 959 7 / V303L
Lượt lưu thông :
0
LDR01299cam a2200301 a 4500
00176775
00520181011085043.0
008181011b |||||||| ||||||||||||||
020##|d5b
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08214|214 |a331.120 959 7 |bV303L
1001#|aVũ Quang Thọ |echủ biên
24510|aViệc làm, đời sống của người lao động sau khi kết thúc quan hệ việc làm tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam / |cVũ Quang Thọ chủ biên.
260##|aH : |bLao động , |c2018
300##|a207 tr. ; |c21 cm
500##|aĐầu trang tên sách ghi: Viện công nhân và công đoàn
5203#|aViệc làm, đời sống của người lao động sau khi kết thúc quan hệ việc làm tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam
65004|aNgười lao động
650#0|aViệc làm
650#0|aĐời sống
650#0|aKhu công nghiệp
650#0|aKhu chế xuất
852##|bTV.KD |jDV.030866 |tDV.030866
852##|bTV.KM |jMV.055301 |tMV.055301
852##|bTV.KM |jMV.055302 |tMV.055302
852##|bTV.LC |jLCV.037047 |tLCV.037047
852##|bTV.LC |jLCV.037048 |tLCV.037048

Tóm tắt

13% progress

Việc làm, đời sống của người lao động sau khi kết thúc quan hệ việc làm tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.030866 Sẵn có Kho đọc
MV.055301 Sẵn có Kho mượn
MV.055302 Sẵn có Kho mượn
LCV.037047 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.037048 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 5 Tổng số: 5
thuw viejn caf mau