Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
432tr. : ảnh ; 21 cm
Gáy sách :
792.095 97 / T550TH
Lượt lưu thông :
0
LDR00869cam a2200265 a 4500
00176783
00520181011083632.0
008181011b |||||||| ||||||||||||||
020##|d5b
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08214|214 |a792.095 97 |bT550TH
1001#|aĐặng Bá Tài
24510|aTừ thầy tuồng đến đạo diễn tuồng / |cĐặng Bá Tài
260##|aH. : |bSân khấu , |c2018
300##|a432tr. : |bảnh ; |c21 cm
504##|aTài liệu tham khảo: tr. 523-525
65004|aNghệ thuật sân khấu
650#0|aTuồng
650#0|aĐạo diễn
852##|bTV.LC |jLCV.037050 |tLCV.037050
852##|bTV.LC |jLCV.037051 |tLCV.037051
852##|bTV.KM |jMV.055305 |tMV.055305
852##|bTV.KM |jMV.055306 |tMV.055306
852##|bTV.KD |jDV.030868 |tDV.030868

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCV.037050 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.037051 Sẵn có Kho Luân Chuyển
MV.055305 Sẵn có Kho mượn
MV.055306 Sẵn có Kho mượn
DV.030868 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 5 Tổng số: 5
thuw viejn caf mau