Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
158 tr. ; 19 cm
Gáy sách :
305.24 / M558G
Lượt lưu thông :
0
LDR01343cam a2200337 a 4500
00176786
00520181023103715.0
008181023b |||||||| ||||||||||||||
020##|d7b
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08214|214 |a305.24 |bM558G
24510|a10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2016
260##|aH. : |bThanh niên , |c2017
300##|a158 tr. ; |c19 cm
500##|aĐầu trang tên sách ghi: Nhiều tác giả
5203#|aGiới thiệu 10 gương mặt tiêu biểu của tuổi trẻ Việt Nam trên các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, hoạt động xã hội, an ninh quốc phòng, văn hoá, thể thao... được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng năm 2016
65004|aĐiển hình tiên tiến
650#0|aThanh niên
65004|aXã hội
650#0|aGương điển hình
650#0|aĐoàn viên
650#0|aThanh niên
651#0|aViệt Nam
852##|bTV.LC |jLCV.036980 |tLCV.036980
852##|bTV.LC |jLCV.036981 |tLCV.036981
852##|bTV.LC |jLCV.036982 |tLCV.036982
852##|bTV.LC |jLCV.036983 |tLCV.036983
852##|bTV.KM |jMV.055249 |tMV.055249
852##|bTV.KM |jMV.055250 |tMV.055250
852##|bTV.KD |jDV.030836 |tDV.030836

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu 10 gương mặt tiêu biểu của tuổi trẻ Việt Nam trên các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, hoạt động xã hội, an ninh quốc phòng, văn hoá, thể thao... được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng năm 2016 ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCV.036980 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.036981 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.036982 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.036983 Sẵn có Kho Luân Chuyển
MV.055249 Sẵn có Kho mượn
MV.055250 Sẵn có Kho mượn
DV.030836 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 7 Tổng số: 7
thuw viejn caf mau