Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
62000
Mô tả vật lý :
220tr. : ảnh ; 21cm
Gáy sách :
959.704 092 / B101H
Lượt lưu thông :
3
LDR01165cam a2200253 a 4500
00177071
00520181218091407.0
008181218b |||||||| ||||||||||||||
020##|c62000 |d3b
0410#|avie
0820#|a959.704 092 |bB101H
1100#|aKhu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
24500|aBác Hồ viết tài liệu tuyệt đối bí mật / |cKhu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
260##|bThanh Niên , |c2017 |aH.
300##|a220tr. : |bảnh ; |c21cm
520##|aTóm tắt tiểu sử của chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969), Qúa trình viết di chúc của chủ tịch hồ chí minh (từ 10-5-1965 cho đến 19-5-1969), quá trình chủ tịch hồ chí minh viết và công bố bản di chúc,...
541##|aSÁCH CHUYÊN ĐỀ HỒ CHÍ MINH
541##|aSÁCH CTMTQG
650#0|aTiểu sử
650#0|aDi chúc
650#0|aLãnh tụ cách mạng
852##|bTV.LC |jLCV.036705 |tLCV.036705
852##|bTV.LC |jLCV.036706 |tLCV.036706
852##|bTV.LC |jLCV.036707 |tLCV.036707

Tóm tắt

13% progress

Tóm tắt tiểu sử của chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969), Qúa trình viết di chúc của chủ tịch hồ chí minh (từ 10-5-1965 cho đến 19-5-1969), quá trình chủ tịch hồ chí minh viết và công bố bản di chúc,... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCV.036707Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.036705Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.036706Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 3 Đang lưu thông: 3 Sẵn có: 0 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau