Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
79000
Mô tả vật lý :
313 tr. : minh họa ; 21 cm
Gáy sách :
495.1 / TH107NG
Lượt lưu thông :
1
LDR00811cam a2200253 a 4500
00177332
00520190123154218.0
008190123b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786048835156 |c79000 |d5b
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08204|223 |a495.1 |bTH107NG
1001#|aPhương Linh |echủ biên
24510|aThành ngữ Trung Việt thông dụng / |cPhương Linh chủ biên
260##|aH. : |bDân trí , |c2017
300##|a313 tr. : |bminh họa ; |c21 cm
541##|aSÁCH CTMTQG
650#0|aTiếng Việt
650#0|aThành ngữ
650#0|aSách song ngữ
65004|aTiếng Trung Quốc
852##|bTV.LC |jLCV.038252 |tLCV.038252
852##|bTV.KM |jMV.055501 |tMV.055501
852##|bTV.KD |jDV.031025 |tDV.031025

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCV.038252 Sẵn có Kho Luân Chuyển
MV.055501 Sẵn có Kho mượn
DV.031025 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 1 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau