Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Lần xuất bản :
In lần thứ 41
Xuất bản :
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ , 2018
Giá tiền:
47000
Mô tả vật lý :
179tr. ; 20 cm
Gáy sách :
895.922 334 / B105C
Lượt lưu thông :
2
LDR00832cam a2200253 a 4500
00177394
00520181109103918.0
008181109b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786041004573 |c47000 |d3b
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08204|223 |a895.922 334 |bB105C
1001#|aNguyễn Nhật Ánh
24510|aBàn có năm chỗ ngồi : |bTruyện dài / |cNguyễn Nhật Ánh
250##|aIn lần thứ 41
260##|aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Trẻ , |c2018
300##|a179tr. ; |c20 cm
65004|aVăn học hiện đại
650#0|aTruyện dài
650#0|aViệt Nam
650#0|aVăn học Việt Nam
852##|bTV.LC |jLCV.037661 |tLCV.037661
852##|bTV.LC |jLCV.037662 |tLCV.037662
852##|bTV.LC |jLCV.037663 |tLCV.037663

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCV.037662 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.037661Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.037663Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 2 Đang lưu thông: 2 Sẵn có: 1 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau