Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Lần xuất bản :
Tái bản
Xuất bản :
Giá tiền:
53000
Mô tả vật lý :
149tr. ; 21cm
Gáy sách :
495.922 501 / S551L
Lượt lưu thông :
1
LDR00932cam a2200289 a 4500
00177648
00520190117165815.0
008190117b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786049562549 |c53000 |d5b
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08204|223 |a495.922 501 |bS551L
1001#|aHồ Lê
24510|aSửa lỗi ngữ pháp : |bLỗi về kết cấu câu / |cHồ Lê, Lê Trung Hoa
250##|aTái bản
260##|aH. : |bKhoa học xã hội , |c2018
300##|a149tr. ; |c21cm
541##|aSÁCH CTMTQG
65004|aTiếng Việt
650#0|aNgữ pháp
650#0|aCấu tạo câu
7001#|aLê Trung Hoa
852##|bTV.LC |jLCV.037216 |tLCV.037216
852##|bTV.LC |jLCV.037218 |tLCV.037218
852##|bTV.LC |jLCV.037219 |tLCV.037219
852##|bTV.LC |jLCV.037220 |tLCV.037220
852##|bTV.LC |jLCV.037217 |tLCV.037217

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCV.037216 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.037217 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.037218 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.037219 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.037220 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 1 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 5 Tổng số: 5
thuw viejn caf mau