Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
40000
Mô tả vật lý :
150tr. : hình vẽ ; 21cm
Gáy sách :
398.7 / TR527T
Lượt lưu thông :
5
LDR00913cam a2200253 a 4500
00177976
00520181126135114.0
008181126b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786045976807 |c40000 |d5b
0410#|avie
0820#|223 |a398.7 |bTR527T
24500|aTruyện tiếu lâm xưa và nay / |cHuyền Trang sưu tầm, tuyển chọn
260##|aH. : |bLao động , |c2018
300##|a150tr. : |bhình vẽ ; |c21cm
541##|aSÁCH CTMTQG
650#0|2Bộ TK TVQG |aVăn học dân gian
651#0|2Bộ TK TVQG |aThế giới
655#7|2Bộ TK TVQG |aTruyện cười
7000#|aHuyền Trang , |es.t., tuyển chọn
852##|bTV.LC |jLCV.037404 |tLCV.037404
852##|bTV.LC |jLCV.037405 |tLCV.037405
852##|bTV.LC |jLCV.037406 |tLCV.037406
852##|bTV.LC |jLCV.037407 |tLCV.037407
852##|bTV.LC |jLCV.037408 |tLCV.037408

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
TNV.012363 Sẵn có Kho Thiếu nhi mượn
TNV.012364 Sẵn có Kho Thiếu nhi mượn
TNV.012365 Sẵn có Kho Thiếu nhi mượn
TNV.012366 Sẵn có Kho Thiếu nhi mượn
TNV.012367 Sẵn có Kho Thiếu nhi mượn
LCV.037404Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.037405Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.037406Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.037407Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.037408Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 5 Đang lưu thông: 5 Sẵn có: 5 Tổng số: 10
thuw viejn caf mau