Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
91000
Mô tả vật lý :
495tr. ; 21cm
Gáy sách :
345.597 02 / B450L
Lượt lưu thông :
1
LDR01423cam a2200253 a 4500
00178123
00520181228091854.0
008181228b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786045733189 |c91000 |d3b
0410#|avie
0820#|223 |a345.597 02 |bB450L
1100#|aViệt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh
24500|aBộ luật hình sự hiện hành (Bộ luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017)
260##|aH. : |bChính trị Quốc gia , |c2018
300##|a495tr. ; |c21cm
520##|aGiới thiệu nội dung Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 bao gồm những quy định chung và những quy định cụ thể về các tội phạm: Tội xâm phạm an ninh quốc gia; các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người; các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do, dân chủ của công dân... và các điều khoản thi hành
541##|aSÁCH CTMTQG
650#0|2Bộ TK TVQG |aPháp luật
650#0|2Bộ TK TVQG |aBộ luật hình sự
651#0|2Bộ TK TVQG |aViệt Nam
655#7|2Bộ TK TVQG |aVăn bản pháp luật
852##|bTV.KM |jMV.055458 |tMV.055458
852##|bTV.KM |jMV.055459 |tMV.055459
852##|bTV.KD |jDV.031000 |tDV.031000

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu nội dung Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 bao gồm những quy định chung và những quy định cụ thể về các tội phạm: Tội xâm phạm an ninh quốc gia; các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người; các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do, dân chủ của công dân... và các điều khoản thi hành ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.055458 Sẵn có Kho mượn
MV.055459 Sẵn có Kho mượn
DV.031000 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 1 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau