Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Lần xuất bản :
Tái bản lần thứ
Xuất bản :
Giá tiền:
82000
Mô tả vật lý :
304tr. ; 24cm
Từ khóa :
Gáy sách :
428.2 / M458NG
Lượt lưu thông :
1
LDR01032cam a2200253 a 4500
00178509
00520190610155728.0
008190610b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786048835729 |c82000 |d3b
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08204|223 |a428.2 |bM458NG
1001#|aThiên Phúc
24510|a1001 câu hỏi về từ vựng tiếng Anh và cách viết chính tả / |cThiên Phúc
250##|aTái bản lần thứ
260##|aH. : |bDân trí , |c2018
300##|a304tr. ; |c24cm
5203#|aCuốn sách bao gồm các từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, sự phân loại từ và các từ giống nhau, từ trong ngữ cảnh, cách viết chính tả, bài học ngữ pháp căn bản và đáp án.
541##|aSÁCH CTMTQG
650#0|aTừ vựng
65004|aTiếng Anh
852##|bTV.KD |jDL.005782 |tDL.005782
852##|bTV.KM |jML.007441 |tML.007441
852##|bTV.LC |jLCL.003529 |tLCL.003529

Tóm tắt

13% progress

Cuốn sách bao gồm các từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, sự phân loại từ và các từ giống nhau, từ trong ngữ cảnh, cách viết chính tả, bài học ngữ pháp căn bản và đáp án. ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DL.005782 Sẵn có Kho đọc
ML.007441 Sẵn có Kho mượn
LCL.003529 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 1 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau