Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
78000
Mô tả vật lý :
282tr. : hình vẽ ; 24 cm
Từ khóa :
Gáy sách :
425 / M458TR
Lượt lưu thông :
4
LDR00952cam a2200265 a 4500
00178634
00520190610160005.0
008190610b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786048835828 |c78000 |d3b
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08214|214 |a425 |bM458TR
1000#|aThiên Phúc
24510|a114 chủ đề ngữ pháp tiếng Anh thường dùng / |cThiên Phúc : |bTrình độ căn bản
24601|aEssential grammar in use
260##|aH. : |bDân trí , |c2018
300##|a282tr. : |bhình vẽ ; |c24 cm
504##|aPhụ lục : tr. 481 - 603
5203#|aGồm 114 bài học, mỗi bài tập trung vào một điểm ngữ pháp cụ thể
541##|aSÁCH CTMTQG
650#0|aTiếng Anh
65004|aNgữ pháp
852##|bTV.KD |jDL.005778 |tDL.005778
852##|bTV.KM |jML.007437 |tML.007437
852##|bTV.LC |jLCL.003525 |tLCL.003525

Tóm tắt

13% progress

Gồm 114 bài học, mỗi bài tập trung vào một điểm ngữ pháp cụ thể ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DL.005778 Sẵn có Kho đọc
ML.007437 Sẵn có Kho mượn
LCL.003525 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 4 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau