Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
538tr. ; 24 cm
Gáy sách :
305.895 597 / U556X
Lượt lưu thông :
0
LDR01103cam a2200253 a 4500
00178670
00520190325111412.0
008190325b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786047022533 |d3b
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08214|214 |a305.895 597 |bU556X
1001#|aTrần Hữu Sơn
24510|aỨng xử với môi trường tự nhiên của người Dao vùng Tây Bắc / |cTrần Hữu Sơn
260##|aH. : |bVăn hóa Dân tộc , |c2018
300##|a538tr. ; |c24 cm
500##|aSách tặng biếu năm 2018: 09 bản
520##|aTổng quan nghiên cứu về người dao và ứng xử với môi trường tự nhiên của người ở Việt Nam và vùng Tây Bắc, môi trường tự nhiên và địa bàn cư trú của người dao vùng Tây Bắc
541##|aSÁCH CTMTQG
650#0|aDân tộc Dao
650#0|aMôi trường sinh thái
852##|bTV.LC |jLCL.003568 |tLCL.003568
852##|bTV.KM |jML.007488 |tML.007488
852##|bTV.KD |jDL.005824 |tDL.005824

Tóm tắt

13% progress

Tổng quan nghiên cứu về người dao và ứng xử với môi trường tự nhiên của người ở Việt Nam và vùng Tây Bắc, môi trường tự nhiên và địa bàn cư trú của người dao vùng Tây Bắc ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCL.003568 Sẵn có Kho Luân Chuyển
ML.007488 Sẵn có Kho mượn
DL.005824 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau