Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
623 tr. ; 24 cm
Gáy sách :
959.704 3 / N114M
Lượt lưu thông :
0
LDR01023cam a2200241 a 4500
00178671
00520190325111332.0
008190325b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786045740910 |d1b
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08214|214 |a959.704 3 |bN114M
24500|a50 năm cuộc Tổng tiến công, nổi dậy Mậu Thân (1968 - 2018) - Tầm vóc và giá trị lịch sử
260##|aH. : |bChính trị Quốc gia , |c2018
300##|a623 tr. ; |c24 cm
500##|aĐầu trang tên sách ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Lịch sử Đảng
520##|aTìm hiểu về chi tiết và cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu thân 1968
541##|aSÁCH BIẾU TẶNG 2018
650#0|aTết ậu thân
650#0|aTổng tiến công và nổi dậy
650#0|aKháng chiến chống Mỹ
650#0|aLịch sử
852##|bTV.KD |jDL.005822 |tDL.005822

Tóm tắt

13% progress

Tìm hiểu về chi tiết và cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu thân 1968 ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DL.005822 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau