Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
419 tr. ; 24 cm
Từ khóa :
Gáy sách :
959.731 / H400PH
Lượt lưu thông :
0
LDR00730cam a2200217 a 4500
00178673
00520190325111315.0
008190325b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786047741502 |d1b
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08214|214 |a959.731 |bH400PH
24500|aHọ Phí trong lịch sử dân tộc / |cPhí Văn Chiến chủ biên.
260##|aH. : |bThế giới , |c2018
300##|a419 tr. ; |c24 cm
500##|aĐầu trang tên sách ghi: Hội đồng Phí tộc Việt Nam
541##|aSÁCH BIẾU TẶNG 2018
650#0|aHọ Phí
650#0|aLịch sử
7001#|aPhí Văn Chiến , |echủ biên
852##|bTV.KD |jDL.005821 |tDL.005821

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DL.005821 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau