Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
795 tr. ; 24 cm
Gáy sách :
324.259 707 1 / M458S
Lượt lưu thông :
0
LDR01376cam a2200253 a 4500
00178674
00520190325111350.0
008190325b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786045740774
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08214|214 |a324.259 707 1 |bM458S
1001#|aNguyễn Văn Thạo |cPGS.TS |echủ biên
24500|aMột số vấn đề lý luận - thực tiễn cấp thiết liên quan trực tiếp đến đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nước / |cNguyễn Văn Thạo, Nguyễn Viết Thông đồng chủ biên.
260##|aH. : |bChính trị Quốc gia , |c2018
300##|a795 tr. ; |c24 cm
520##|aTìm hiểu những vấn đề chung lý luận và phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về nội dung, phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và quản lý của nhà nước
541##|aSÁCH BIẾU TẶNG 2018
650#0|aĐảng cộng sản
650#0|aThực tiễn
650#0|aPhương thức lãnh đạo
650#0|aLý luận
7001#|aNguyễn Viết Thông |cPGS.TS , |echủ biên
852##|bTV.KD |jDL.005823 |tDL.005823

Tóm tắt

13% progress

Tìm hiểu những vấn đề chung lý luận và phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về nội dung, phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và quản lý của nhà nước ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DL.005823 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau