Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
899tr. ; 21cm
Gáy sách :
398.209 597 / KH512CH
Lượt lưu thông :
0
LDR00987cam a2200265 a 4500
00179088
00520190702101344.0
008190702b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786049729317 |d2b
040##|aCAMAU
0410#|avie
08204|223 |a398.209 597 |bKH512CH
1001#|aQuán Vi Miên
24510|a&"Khun chương&" khảo dị / |cQuán Vi Miên
260##|aH. : |bNxb. Hội Nhà văn , |c2018
300##|a899tr. ; |c21cm
500##|aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
504##|aThư mục: tr. 893-894
541##|aSÁCH BIẾU TẶNG 2019
650#7|2Bộ TK TVQG |aDân tộc Thái
650#7|2Bộ TK TVQG |aVăn học dân gian
651#7|2Bộ TK TVQG |aViệt Nam
655#7|2Bộ TK TVQG |aSử thi
852##|bTV.KM |jMV.056195 |tMV.056195
852##|bTV.KD |jDV.031555 |tDV.031555

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.056195 Sẵn có Kho mượn
DV.031555 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau