Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Mô tả vật lý :
379tr. : bảng ; 21cm
Gáy sách :
327.597 059 6 / QU105H
Lượt lưu thông :
0
LDR01236cam a2200253 a 4500
00179274
00520190716082705.0
008190716b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786048034443 |d2b
040##|aCAMAU
0410#|avie
08204|223 |a327.597 059 6 |bQU105H
1001#|aTrần Xuân Tiệp |echủ biên
24510|aQuan hệ Việt Nam - Campuchia từ sau chiến tranh lạnh đến nay / |cTrần Xuân Tiệp chủ biên
260##|aH. : |bThông tin và truyền thông , |c2019
300##|a379tr. : |bbảng ; |c21cm
504##|aThư mục: tr. 345-370
520##|aTrình bày những nhân tố tác động tới quan hệ Việt Nam - Campuchia, tiến triển trong quan hệ Việt Nam - Campuchia thời kỳ sau chiến tranh lạnh. Phân tích một cách khách quan về những thành tựu của quan hệ Việt Nam - Campuchia ở thời kỳ sau chiến tranh lạnh
541##|aSÁCH BIẾU TẶNG 2019
650#7|2Bộ TK TVQG |aQuan hệ ngoại giao
651#7|2Bộ TK TVQG |aCampuchia
651#7|2Bộ TK TVQG |aViệt Nam
852##|bTV.KD |jDV.031660 |tDV.031660
852##|bTV.KM |jMV.056330 |tMV.056330

Tóm tắt

13% progress

Trình bày những nhân tố tác động tới quan hệ Việt Nam - Campuchia, tiến triển trong quan hệ Việt Nam - Campuchia thời kỳ sau chiến tranh lạnh. Phân tích một cách khách quan về những thành tựu của quan hệ Việt Nam - Campuchia ở thời kỳ sau chiến tranh lạnh ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.031660 Sẵn có Kho đọc
MV.056330 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau