Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Mô tả vật lý :
252tr. : bảng ; 21cm
Gáy sách :
327.597 059 6 / QU105H
Lượt lưu thông :
0
LDR01350cam a2200277 a 4500
00179283
00520190716083125.0
008190716b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786048035723 |d2b
040##|aCAMAU
0410#|avie
08204|223 |a327.597 059 6 |bQU105H
1001#|aNguyễn Xuân Thiên |echủ biên
24510|aQuan hệ kinh tế giữa Việt Nam - Campuchia thực trạng và triển vọng / |cNguyễn Xuân Thiên chủ biên; Bùi Hồng Cường, Vũ Việt Anh
260##|aH. : |bThông tin và truyền thông , |c2019
300##|a252tr. : |bbảng ; |c21cm
520##|aTrình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Campuchia; nhìn lại quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Campuchia trong thập niên đầu thế kỷ XXI; thực trạng và triển vọng quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Campuchia
541##|aSÁCH BIẾU TẶNG 2019
650#7|2Bộ TK TVQG |aQuan hệ ngoại giao
650#0|aThực trạng
650#0|aTriển vọng
650#0|aQuan hệ kinh tế
651#7|2Bộ TK TVQG |aCampuchia
651#7|2Bộ TK TVQG |aViệt Nam
852##|bTV.KM |jMV.056328 |tMV.056328
852##|bTV.KD |jDV.031658 |tDV.031658

Tóm tắt

13% progress

Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Campuchia; nhìn lại quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Campuchia trong thập niên đầu thế kỷ XXI; thực trạng và triển vọng quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Campuchia ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.056328 Sẵn có Kho mượn
DV.031658 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau