Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
200tr. : bảng ; 21cm
Gáy sách :
382.095 491 / C120N
Lượt lưu thông :
0
LDR01248cam a2200277 a 4500
00179285
00520190716080512.0
008190716b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786049315497 |d2b
040##|aCAMAU
0410#|avie
08204|223 |a382.095 491 |bC120N
1001#|aNguyễn Xuân Thiên |echủ biên
24510|aCẩm nang thông tin thị trường Pakistan
260##|aH. : |bNxb. Công thương , |c2019
300##|a200tr. : |bbảng ; |c21cm
500##|aĐTTS ghi: Bộ Công Thương. Vụ Thị trường Châu Á - Châu Phi
520##|aGiới thiệu tổng quan về thị trường Pakistan; ngoại thương Pakistan; chính sách quản lý xuất khẩu của Pakistan; thương mại đầu tư hai chiều Việt Nam - Pakistan; thị trường một số mặt hàng có ưu thế tại Pakistan; các địa chỉ và thông tin hữu ích
541##|aSÁCH BIẾU TẶNG 2019
650#7|2Bộ TK TVQG |aThị trường
650#0|aThương mại
650#0|aTriển vọng
650#0|aQuan hệ kinh tế
651#7|2Bộ TK TVQG |aPakixtan
852##|bTV.KM |jMV.056331 |tMV.056331
852##|bTV.KD |jDV.031661 |tDV.031661

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu tổng quan về thị trường Pakistan; ngoại thương Pakistan; chính sách quản lý xuất khẩu của Pakistan; thương mại đầu tư hai chiều Việt Nam - Pakistan; thị trường một số mặt hàng có ưu thế tại Pakistan; các địa chỉ và thông tin hữu ích ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.056331 Sẵn có Kho mượn
DV.031661 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau