Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
550000 VND
Mô tả vật lý :
1022tr. ; 24cm
Gáy sách :
959.7 / NG558V
Lượt lưu thông :
0
LDR01297cam a2200229 a 4500
00180121
00520200116152834.0
008200116b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786049563416 |c550000 VND |d1b
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08204|223 |a959.7 |bNG558V
1001#|aNguyễn Xuân Kính
24510|aNgười Việt trong dòng lịch sử văn hóa / |cNguyễn Xuân Kính
260##|aH. : |bKhoa học xã hội , |c2019
300##|a1022tr. ; |c24cm
5203#|aTrình bày khái quát chân dung người Việt trong mối quan hệ với môi trường tự nhiên, môi trường xã hội và với chính mình. Người Việt trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 với những kiểu dạng cụ thể: người nông dân, người thành thị, người thợ thủ công, người buôn bán, nhà nho, người trí thức tân học... với các khía cạnh mưu sinh, ẩm thực, trang phục, đi lại, một số biểu hiện của văn hóa xã hội và văn hóa tinh thần.
541##|aSÁCH CTMTQG 2019
653##|aVăn hóa
653##|aNgười Việt Nam
653##|aLịch sử
852##|bTV.LC |jLCL.003762 |tLCL.003762

Tóm tắt

13% progress

Trình bày khái quát chân dung người Việt trong mối quan hệ với môi trường tự nhiên, môi trường xã hội và với chính mình. Người Việt trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 với những kiểu dạng cụ thể: người nông dân, người thành thị, người thợ thủ công, người buôn bán, nhà nho, người trí thức tân học... với các khía cạnh mưu sinh, ẩm thực, trang phục, đi lại, một số biểu hiện của văn hóa xã hội và văn hóa tinh thần. ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCL.003762 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau