Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
450000 VND
Mô tả vật lý :
871tr. ; 24cm
Từ khóa :
Gáy sách :
909 / L302S
Lượt lưu thông :
0
LDR01052cam a2200229 a 4500
00180154
00520200116152908.0
008200116b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786049705717 |c450000 VND |d1d
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08204|223 |a909 |bL302S
24510|aLịch sử phát triển nhân loại / |cĐăng Trường, Lê Minh biên soạn
260##|aH. : |bThanh niên , |c2019
300##|a871tr. ; |c24cm
5203#|aTrình bày những nét cơ bản về xã hội loài người qua bốn thời kỳ cổ - trung - cận - hiện đại. Khái quát những nét đại cương về sự hình thành xã hội, các diễn biến, các sự kiện lịch sử, sự phát triển của văn hóa, văn minh nhân loại.
541##|aSÁCH CTMTQG 2019
653##|aThế giới
653##|aLịch sử
7001#|aĐăng Trường , |ebiên soạn
7000#|aLê Minh , |ebiên soạn
852##|bTV.LC |jLCL.003763 |tLCL.003763

Tóm tắt

13% progress

Trình bày những nét cơ bản về xã hội loài người qua bốn thời kỳ cổ - trung - cận - hiện đại. Khái quát những nét đại cương về sự hình thành xã hội, các diễn biến, các sự kiện lịch sử, sự phát triển của văn hóa, văn minh nhân loại. ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCL.003763 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau