Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
199000
Mô tả vật lý :
398tr. ; 24cm
Gáy sách :
959.702 9 / Q514S
Lượt lưu thông :
0
LDR00753cam a2200229 a 4500
00180183
00520200116152044.0
008200116b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786049566042 |c199000 |d1b
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08204|223 |a959.702 9 |bQ514S
1001#|aPhan Thúc Trực
24510|aQuốc sử di biên / |cPhan Thúc Trực
260##|aH. : |bKhoa học xã hội , |c2019
300##|a398tr. ; |c24cm
500##|aĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện sử học
541##|aSÁCH CTMTQG 2019
651#0|aViệt Nam
653##|aNhà Nguyễn
653##|aLịch sử cận đại
852##|bTV.LC |jLCL.003652 |tLCL.003652

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCL.003652 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau