Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
26000
Mô tả vật lý :
219tr. ; 19cm
Từ khóa :
Gáy sách :
335.434 6 / B101H
Lượt lưu thông :
0
LDR00597cam a2200217 a 4500
0018034
00520200624151130.0
008200624b |||||||| ||||||||||||||
020##|c26000 |d2b
0410#|avie
0820#|a335.434 6 |bB101H
24500|aBác Hồ : |bHôì ký
260##|aH. : |bVăn học , |c1975
300##|a219tr. ; |c19cm
541##|aTỦ SÁCH LÂM TƯỜNG VÂN
650#0|aChủ tịch Hồ Chí Minh
655#7|aHồi ký
852##|bTV.KD |jDV.002040 |tDV.002040
852##|bTV.KD |jDV.013123 |tDV.013123
9200#|aVV1999
9200#|a2.040

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
SBT.001957 Sẵn có Kho sách biếu tặng
DV.002040 Sẵn có Kho đọc
DV.013123 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau