Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
189000
Mô tả vật lý :
367tr. ; 23cm
Gáy sách :
306.095 97 / T312H
Lượt lưu thông :
0
LDR01249cam a2200277 a 4500
00180497
00520200113100917.0
008200113b |||||||| ||||||||||||||
020##|c189000 |d3b
0410#|avie
0820#|a306.095 97 |bT312H
1000#|aGS.TS. Đỗ Quang Hưng
24500|aTính hiện đại và sự chuyển biến của văn hóa Việt Nam thời cận đại / |cGS.TS. Đỗ Quang Hưng chủ biên, PGS.TS. Trần Viết nghĩa
260##|aH. : |bKhoa học xã hội , |c2019
300##|a367tr. ; |c23cm
520##|aTrình bày những vấn đề lí thuyết và tổng luận về những điều kiện sự chuyển biến của văn hóa dưới tác động của cuộc tiếp xúc đụng độ văn hóa Đông Tây ở Việt Nam thời cận đại
541##|aSÁCH CTMTQG 2019
651#0|aViệt Nam
653##|aVăn hóa
653##|aChuyển biến
653##|aTính hiện đại
653##|aThời cận đại
7000#|aPGS.TS. Trần Viết nghĩa , |eTác giả
852##|bTV.LC |jLCL.003597 |tLCL.003597
852##|bTV.LC |jLCL.003598 |tLCL.003598
852##|bTV.LC |jLCL.003599 |tLCL.003599

Tóm tắt

13% progress

Trình bày những vấn đề lí thuyết và tổng luận về những điều kiện sự chuyển biến của văn hóa dưới tác động của cuộc tiếp xúc đụng độ văn hóa Đông Tây ở Việt Nam thời cận đại ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCL.003597 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCL.003598 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCL.003599 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau