Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
105000
Mô tả vật lý :
134tr. ; 24cm : ảnh
Gáy sách :
758.76 / Đ455V
Lượt lưu thông :
0
LDR01449cam a2200289 a 4500
00180608
00520200115081529.0
008200115b |||||||| ||||||||||||||
020##|c105000 |d3b
0410#|avie
0820#|a758.76 |bĐ455V
24500|aĐộng vật phù du: Thành phần loài và tiềm năng đối với nuôi thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long / |cPGS.TS. Vũ Ngọc Út, PGS.TS. Trương Quốc Phú, TS. Nguyễn Thị Kim Liên
260##|aH. : |bNông nghiệp , |c2019
300##|a134tr. ; |c24cm : |bảnh
520##|aTài liệu cung cấp thông tin về thành phần loài động vật phù du hiện nay ở các loại hình thủy vực ở Đồng bằng sông Cửu Long và cho thấy tiềm năng sử dụng các nhóm động vật phù du này trong việc ương nuôi sinh khối phục vụ cho phát triển nuôi các giống loài thủy sản
541##|aSÁCH CTMTQG 2019
653##|aThủy sản
653##|aĐộng vật phù du
653##|aĐồng bằng sông Cửu Long
653##|aLoài
653##|aThủy vực
7000#|aPGS.TS Trương Quốc Phú
7000#|aTS. Nguyễn Thị Kim Liên
7000#|aPGS.TS Vũ Ngọc Út
852##|bTV.LC |jLCL.003677 |tLCL.003677
852##|bTV.LC |jLCL.003678 |tLCL.003678
852##|bTV.LC |jLCL.003679 |tLCL.003679

Tóm tắt

13% progress

Tài liệu cung cấp thông tin về thành phần loài động vật phù du hiện nay ở các loại hình thủy vực ở Đồng bằng sông Cửu Long và cho thấy tiềm năng sử dụng các nhóm động vật phù du này trong việc ương nuôi sinh khối phục vụ cho phát triển nuôi các giống loài thủy sản ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCL.003677 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCL.003678 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCL.003679 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau